In de kijker

Prikbord

Inschrijvingen schooljaar 2020 – 2021

Beste ouder en toekomstige leerling

INSCHRIJVINGEN 1e JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Door de maatregelen die genomen werden omwille van het coronavirus is het niet aangewezen om de inschrijvingen fysiek te laten verlopen, zoals oorspronkelijk gepland.

In overleg met de Brugse scholen hebben we besloten om de inschrijvingen digitaal te organiseren.

Indien u de schoolkeuze voor volgend schooljaar goed overwogen hebt en voor ‘de Garenmarkt’ opteert, bieden wij u de mogelijkheid uw zoon of dochter in te schrijven via de juiste link hieronder, vanaf 7.00 u. op dinsdag 21 april 2020.

De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijvingen.

Eerst worden de inschrijvingen van de indicatorgroep in volgorde van chronologie gerealiseerd. Zoals afgesproken in het LOP (Lokaal overlegplatform regio Brugge Blankenberge) wordt 29% van het totale aantal plaatsen in het 1e jaar voor indicatorleerlingen voorbehouden. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende of voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen, of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. De voorrangsperiode waarin zij digitaal kunnen aanmelden, loopt vanaf 7.00 u. op dinsdag 21 april 2020 tot en met maandag 4 mei 2020. Daarna worden de digitale inschrijvingen van de niet-indicatorleerlingen opnieuw in volgorde van chronologie gerealiseerd.

Op woensdag 6 mei 2020 krijgt u de bevestiging of de inschrijving al dan niet gerealiseerd is.

Indien de inschrijving van uw zoon of dochter effectief gerealiseerd is, nemen wij telefonisch contact met u op om nog even uw inschrijving te bespreken en mogelijke vragen te beantwoorden. We kunnen dan ook even verder ingaan op eventuele extra ondersteuning indien dit nodig blijkt. We kunnen elkaar later ontmoeten wanneer dit, rekening houdend met de coronasituatie, toegelaten is.

Vóór u de link hieronder invult, vragen we u om eerst even volgende documenten aandachtig door te nemen:

Bij het invullen van de link neemt u ook de identiteitskaart van uw zoon of dochter bij de hand; wij hebben het rijksregisternummer (staat bovenaan op de achterkant) nodig.

U raadpleegt best ook eerst het document:

Lessentabel en uitleg 1e jaar

In het 1e jaar kan u kiezen tussen 1 KS (klassieke studiën) of 1 AV (algemeen vormend). Wie kiest voor 1 AV moet bij de inschrijving ook 2 exploratiepakketten opgeven (keuze tussen: cultuur & organisatie, STEM & design, taal & creatie, web & media).

LINK INSCHRIJVING 1e JAAR

INSCHRIJVINGEN 2e T.E.M. 6e JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

In de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs worden alle inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 tot en met 17 mei 2020 opgeschort. Als op 18 mei 2020 de lessen nog steeds geschorst zijn, of als er een samenscholingsverbod geldt, kan het schoolbestuur beslissen om de inschrijvingen te laten verlopen zonder dat de fysieke aanwezigheid van ouders of leerlingen op school vereist wordt.

U kan wel al aangeven, vanaf 21 april via één van de linken hieronder, of uw zoon of dochter interesse heeft om vanaf 1 september 2020 school te lopen in ‘de Garenmarkt’. Dit telt nog niet als inschrijving.

Voor het 2e jaar raadpleegt u best eerst het document:

Lessentabel en uitleg 2e jaar

U kan in het 2e jaar kiezen voor 2 GL (Grieks-Latijn), 2 LA (Latijn), 2 MTWt (moderne talen-wetenschappen) of 2 WtMT (wetenschappen-moderne talen). Wie kiest voor 2 LA, 2 MTWt of WtMT moet bij de inschrijving ook 2 exploratiepakketten opgeven (keuze tussen: consumeren & geld beheren, diversiteit & samenleven, programmeren & automatiseren).

LINK INTERESSE 2e JAAR

Voor het 3e, 4e, 5e of 6e jaar raadpleegt u best eerst bovenaan deze website de rubriek ‘studeren’ ‘lessentabellen’.

LINK INTERESSE 3e JAAR

LINK INTERESSE 4e JAAR

LINK INTERESSE 5e JAAR

LINK INTERESSE 6e JAAR

Alvast hartelijke dank voor het vertrouwen in onze school.

Ons schoolthema ‘Joie de vivre’, levensvreugde.

We heten elke leerling(e) welkom zoals hij of zij is, met wat hij/ zij ook voelt. Leven is voelen en ervaren, vol van emotie.
Mevrouw Joke, één van onze opvoedsters, getuigt wat levensvreugde voor haar betekent:

Op “face-book” en andere sociale media tonen we het liefst de mooiste kant van ons leven: het geluk en het plezier druipen bijna letterlijk van onze “face” af. We geven elkaar graag de indruk dat ons leven één groot feest is! En dat is het bij momenten ook en gelukkig maar! Maar in onze school willen we ook aandacht besteden aan elkaars “hart-book”. Alles wat leeft binnen ons soms bange hart. We proberen door een soort lieve verbondenheid aandacht te hebben voor elkaars verhalen, elkaars kleine en grote vreugden en verdriet. Onze “warme school” kiest er bewust voor om vriendschappelijk en zorgzaam met elkaar om te gaan, zodat we hier samen echt vreugdevolle dagen beleven. En geloof me, verdriet en pijn kunnen je toch de kracht geven om met een vreugdevolle drive in het leven te staan.

Welbevinden heeft zin !
Welbevinden geeft zin … in leren!

Omdat wij heel sterk geloven in deze missie , zijn we met ons team ingestapt in een driejarig traject om onze school nog ‘warmer’ te maken!
We worden ondersteund door professionele partners om de nodige voorwaarden te creëren om leerlingen goed in hun vel te laten voelen op een veilige en warme plek.
Een jongere die zich goed voelt op school, komt ook graag naar school, is leergieriger, meer betrokken, ontdekt zijn eigen talenten en krijgt hierdoor ook een positiever zelfbeeld!
Ons plan is ambitieus; we gaan voor een integrale aanpak om onze school ‘warmer’ te organiseren. In dit proces worden we begeleid door Flanders Synergy, Tenz , CEGO en het Fonds GavoorGeluk.

Kalender

Maart 2020

Dinsdag 3 maart:

 • English breakfast 4es

Woensdag 4 maart:

 •  Wereldwinkelontbijt + mundiale dag

Vrijdag 6 maart:

 • Rouwverwerking 5es-6es

Zaterdag 7 maart:

 • Fiesta Mundial

Woensdag 11- vrijdag 13 maart:

 • 5 moderne talen uitwisseling naar Nettetal

Donderdag 12 – vrijdag 13 maart:

 • 5 humane naar Brussel (groep 1)

Donderdag 12 maart:

 • Infoavond ouders 6e lj

Vrijdag 13 maart:

 • 100 dagen

Dinsdag 17 maart:

 • Film voor 5-6

Donderdag 19 maart:

 • Infoavond studiekeuze voor 2

Woensdag 25 – Vrijdag 27 maart:

 • Leerlingen uit Nettetal op bezoek voor 5 moderne talen

Donderdag 26 – vrijdag 27 maart:

 • 5 humane wetenschappen naar Brussel (groep 2)

Vrijdag 27 maart:

 • 5es excursie Noord-Frankrijk (groep 1)

Dinsdag 31 maart:

 • 5es excursie Noord-Frankrijk (groep 2)

April 2020

Maandag 20 april:

 • Kangoeroewedstrijd 1-2

Maandag 27 april:

 • Acoustic power voor 5