Vanuit het motto ‘Le monde a besoin d’un surplus d’âme’, blijven wij er ten diepste van overtuigd dat een school nood heeft aan een levensbeschouwelijke basis.

Aandacht voor zinvragen, spiritualiteit en verdieping doen onze school uitstijgen boven een louter kwantitatief nutsdenken. Het gaat hier om meer dan alleen maar aandacht voor enkele algemene humanistische waarden (respect, pluraliteit, gelijkheid …).
Wij geloven dat de Bijbels-christelijke boodschap een werkelijke verrijking kan zijn in ons bestaan.

Deze oude, bestaande verhalen, soms zo paradoxaal dat we ze niet altijd kunnen begrijpen, dagen ons tot op vandaag uit tot verdieping. Ze kunnen ons ook inspireren tot het uitbouwen van een betere wereld. Daarom willen wij onze school bewust “christelijk” te noemen.

Als gist die ons ‘schoolbrood’ doet rijzen, creëert de pastorale werkgroep langs vele wegen warmte en verbondenheid op onze school. Via zinvolle uitstappen, verdiepende bezinningsdagen en sociale meeleefdagen, vernieuwende (grote en intieme) vieringen proberen we onze leerlingen te inspireren en horizonten te verbreden.

Via acties en de mondiale dag kiezen we expliciet voor engagement en communicatie, tegen alle zinloosheid en individualisme in..