Heel wat eerstejaars kijken in september onwennig tegen hun nieuwe school en al die nieuwe gezichten aan. Daarom organiseren we al vroeg een ontmoetingsdag die helpt om de drempel te verlagen.

Ontmoetingsdag + meter en peter

Begin september trekken alle eerstejaars met de fiets naar het domein De Koude Keuken in Sint-Andries. Tijdens vier korte, uitdagende activiteiten leren ze hun jaargenoten beter kennen : zo begint onze spetterende ontmoetingsdag.

Daarna krijgen we het bezoek van onze vijfdejaars en breekt een spannend moment aan: de eerstejaars maken voor het eerst kennis met hun meter of peter. De vijfdejaars nemen het meter- of peterschap voor een heel schooljaar op zich en vormen zo een ankerpunt voor onze jongste leerlingen. Dit gebeurt niet zomaar. Via allerlei spelactiviteiten, waaronder estafette, bewijzen ze elkaar waard te zijn.

In de loop van het jaar waken de peters en meters op een informele manier over hun ‘doopkind’. Zo wensen ze elkaar onder meer op een gezellige nieuwjaarsreceptie het allerbeste toe.

Als klap op de vuurpijl sluiten we de dag af met een bosspel waarbij je de hemel kan verdienen door uit de klauwen van de duivels te blijven en door aartsmoeilijke opdrachten tot een goed einde te brengen!

De groepsdynamiek verstevigen doe je het best bij het begin van het schooljaar. Daarom trekken we in september met onze tweedejaars op VLOT-dag naar Zeebrugge, een dag waarop de leerlingen Vaardig Leren Omgaan Tezamen.

VLOT-DAG

Vijf lijvige uitdagingen binnen een afgesproken tijd tot een goed einde brengen en zo op een speelse manier sociale vaardigheden trainen, is wat we beogen. De wereld van vandaag heeft immers nood aan mensen die initiatief en leiding kunnen nemen, die goed kunnen luisteren, die op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor een probleem, die bijspringen wanneer ze noden zien en goed in team kunnen samenwerken.

Aanvaarden wij elkaar zoals we zijn? Kunnen wij ons goed inleven? Tijdens de verdiepingsdag gaan de leerlingen van het 3e jaar nadenken over “anders” zijn.

Verdiepingsdag

In de voormiddag maken ze via een doorschuifsysteem kennis met iemand die werkt met mensen zonder papieren, quizzen ze met een organisatie die mensen helpt die in de gevangenis zitten/zaten, en luisteren ze naar een getuigenis i.v.m. druggebruik. Na een maaltijd in het Meersenhuis gaan ze uiteen en begint het praktische werk.

Eén groep gaat op rolstoeltocht, één groep doet een simulatie-oefening om als blinde persoon in een straat of park rond te wandelen, en een laatste groep gaat sporten met mensen met een fysieke beperking. Achteraf maken ze een hippe presentatie van hun ervaringen en tonen ze die aan de medeleerlingen.

Engagement, sociaal voelen, verantwoordelijkheid … mogen geen holle woorden zijn.

De meeleefdagen

In het kader van de godsdienstlessen: ‘maatschappij en ethiek’ en ter vervanging van de klassieke bezinningsformule per klas, gaan de vijfdes letterlijk ‘mee-leven’ in een sociaal project in en rond Brugge. Leerlingen kiezen uit organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, voor ouderen, voor vluchtelingen, voor mensen die om de één of andere reden niet kunnen functioneren in de maatschappij zoals die nu is. We hopen dat de vijfdejaars hierdoor ervaren hoe andere mensen, zowel sociaal als christelijk geïnspireerd, concreet willen meewerken aan de uitbouw van een betere wereld. Dit project wordt geïntegreerd in de lessen godsdienst met een taak en een presentatie.

Om zich bewust te worden van hun rechten en plichten als toekomstige weggebruikers, gaan de zesdejaars naar de politierechtbank.

Zesdejaars naar de rechtbank

Elk jaar brengen de zesdes een bezoek aan de politierechtbank. De politierechter neemt tijdens de zitting de tijd om vragen van de leerlingen te beantwoorden. Als voorbereiding op het theoretisch rijexamen opent dit bezoek de ogen voor de praktijk van de verkeerswetgeving. Het laat bijvoorbeeld zien wat de gevolgen kunnen zijn van het rijden onder invloed. Een leerrijke ervaring.

Happiness is only real when shared.

Pelgrimage

Wandelen maakt open, schept ruimte, verheldert het hoofd, geeft innerlijke rust. Het hoofd kan leeggemaakt worden. Het geeft gemoedsrust en energie. Het is een totaalervaring die je terugbrengt naar het hier en nu. Met onze zesdes bewandelen we een zevental spirituele paden en onze “quida” leidt ons naar het einddoel.