De mediatheek bevindt zich op de eerste verdieping. Daar staan 16 computers die tijdens verschillende lessen gebruikt worden. Ook tussen de middag kunnen de leerlingen er opzoekingswerk doen, digitale opdrachten afwerken en Smartschool raadplegen.

In dat lokaal is er ook een bibliotheek met honderden boeken, die de leerlingen ook gratis kunnen ontlenen. Jeugdboeken, romans, dichtbundels, toneelliteratuur, ‘betere’ strips, Franse, Engelse, Duitse romans, enz …

Je kunt er bovendien weekbladen, tijdschriften, naslagwerken raadplegen en elke dag ook de krant De Standaard lezen.