De VLOT-dag of hoe we Vaardig Leren Omgaan Tezamen

Onze school kiest er heel bewust voor om aan het begin van een schooljaar te investeren in de groepsdynamiek. Dit voorkomt pestproblemen, verstevigt het groepsgevoel en tegelijk ook het gevoel van eigenwaarde.

Tijdens onze VLOT-dag met het tweede jaar, een speelse namiddag aan zee, worden sociale vaardigheden getraind: aandachtig luisteren, leiding en initiatief nemen, zich verantwoordelijk voelen, afspraken maken, creatieve oplossingen bedenken en vooral zorgen dat iedereen met zijn talenten ergens een kleine schakel in de ketting kan zijn.

Terug naar home