Lessentabel eerste jaar

ALGEMEEN VORMEND
KLASSIEKE STUDIËN
AV
KS
TOTAAL AANTAL LESUREN3232
GEMEENSCHAPPELIJK: 27 LESTIJDEN
Aardrijkskunde22
Beeld11
Engels11
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Mens en samenleving22
Muziek11
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Techniek22
Wiskunde44
KEUZEGEDEELTE: 5 LESTIJDEN
Differentiatie basisvorming
Differentiatie Frans1-
Differentiatie wiskunde1-
Uitbreiding basisvorming
ICT11
Klassieke talen-4
Exploratie*2
-Cultuur en Organisatie
-STEM en Design
-Taal en Creatie
-Web en Media

*Je kiest 2 pakketten en elk pakket wordt 2 lesuren per semester verkend.

Een woordje uitleg bij …

ICT

WhatsApp, TikTok en Instagram zijn voorbeelden van dagelijkse communicatie technologieën waar je misschien al goed mee kan werken. Ook in het vak ICT leer je vlot communiceren, presenteren en organiseren. Dit gebeurt zowel via online als offline toepassingen. Daarnaast ontdek je hoe een computer werkt en uit welke onderdelen die is samengesteld.

Klassieke talen

Je maakt kennis met de boeiende wereld van de Grieken en Romeinen. Uitdaging gegarandeerd! Al puzzelend met woorden en zinnen word je door goden en helden meegenomen op avontuur. Je ontdekt de basis van elke taal: de grammatica. Je leert heel wat Franse, Engelse en moeilijke Nederlandse woorden kennen die rechtstreeks uit het Latijn of het Grieks komen!

Differentiatie Frans en wiskunde

Afhankelijk van je noden en het advies van de vakleerkracht zal de inhoud van de differentiatie ofwel remediërend ofwel verdiepend zijn. Remediërend betekent dat extra ondersteuning wordt aangeboden als je het moeilijk hebt met de leerstof. Als je behoefte hebt aan extra uitdaging dan zal de differentiatie een verdiepende functie hebben.

Exploratiepakketten

CULTUUR EN ORGANISATIE

Het project Talent4event stoomt je klaar om een event uit te werken. Je ontdekt je talenten via opdrachten in groep en vormt daarna efficiënte werkgroepen. Dan ben je startklaar om zelfstandig aan de slag te gaan. De uitdaging is een muzikale voorstelling met zelfgemaakte instrumenten .

STEM en DESIGN

STEM, meer dan wiskunde en wetenschap. Vanuit een degelijke wetenschappelijke basis leer je ook ontwerpen. In de loop van het semester werk je verschillende projecten uit. Hierbij kan je bovendien je creativiteit aanspreken. Je zal er de geheimen van constructies en design (zoals bij het bouwen van een brug) doorgronden.

TAAL EN CREATIE

Je maakt kennis met taal als cultuurdrager. Taal wordt creatie. Je ontdekt verschillende soorten taal (reclame, slang, rap …) en schrijft zelf gedichten en verhalen die je samen creatief uitwerkt en voorleest. Creatie wordt taal. Je ontdekt hoe boeken en films, beeldhouwwerken en foto’s elk een eigen verhaal vertellen.

WEB en MEDIA

Je ontdekt de know-how van de digitale wereld. Foto’s verwerk je tot een stop-motionfilm. Je ontwerpt een website met een QR-zoektocht voor tablet of smartphone. Je maakt ook een origineel digitaal stripverhaal en alle leerlingen bundelen die samen tot een groot stripboek.

Lessentabel tweede jaar

GRIEKS-LATIJN
LATIJN
MODERNE WETENSCHAPEN
MODERNE WETENSCHAPPEN MET STEM
GL
LA


MWMWS
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232
Godsdienst2222
Engels2222
Wiskunde5555
Natuurwetenschappen1111
Geschiedenis2222
Aardrijkskunde1111
Lichamelijke Opvoeding2222
Techniek2220
Muzikale Opvoeding1111
Nederlands4555
Frans3444
Grieks3---
Latijn45--
Initiatie economie--22
Initiatie wetenschappelijk werk--2-
Initiatie humane wetenschappen--1-
STEM* • Techniek---2
STEM* • Wetenschappelijk werk---2
STEM* • Projectwerk---1

* STEM = Science, technology, engineering, mathematics

De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt is een project dat door de overheid vaak aan STEM verbonden wordt. Jongeren worden aangemoedigd om een studiekeuze te maken die aansluit bij één of meerdere componenten van STEM. In deze context staat STEM voor een brede waaier aan studierichtingen waarin wetenschappen en/of techniek en/ of engineering en/ of wiskunde een belangrijke rol spelen.
Om jongeren enthousiast te maken voor wetenschappen en techniek staat STEM ook voor een specifieke didactiek: een meer actief en geïntegreerd (meer betekenisvol) leren.

STEM in de eerste graad

De aparte STEM-vormingscomponenten zijn al aanwezig in een aantal vakken van de basisvorming van de eerste graad: aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Binnen die vakken zijn er ook aanknopingspunten voor betekenisvol leren: probleemoplossende vaardigheden binnen wiskunde, ontwerpen en ontdekken binnen de lessen techniek …

Daarnaast kan de leerling in het eerste jaar het exploratiepakket STEM en DESIGN kiezen (= 2 uur projectwerk/semester). Het project is verfrissend creatief, maar vertrekt vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Vanuit die basis leert de leerling ook ontwerpen. In de loop van het semester worden er verschillende projecten uitgewerkt. Hierbij kan de leerling zijn creativiteit aanspreken en zal hij de geheimen van constructies en design (zoals bij het bouwen van een brug) doorgronden.

In het tweede jaar van de studierichting MWS wordt het projectwerk gereduceerd tot 1 uur. Binnen dit uur worden de projecten van het 1e jaar uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe initiatieven.

Binnen de STEM-vormingscomponenten wetenschappelijk werk en techniek wordt er sterk ingezet op het betekenisvol leren.

Lessentabel derde jaar

ECONOMIE
GRIEKS-LATIJN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
WETENSCHAPPEN
EC 4
EC 5
GL


HWLA 4
LA 5
WT
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232323232
Godsdienst2222222
Geschiedenis2222222
Aardrijkskunde1111111
Lichamelijke Opvoeding2222222
Informatica1111111
Nederlands4444444
Frans443443
4
Engels3223323
Wiskunde4544455
Fysica1111122
Biologie1111112
Chemie1111112
Plastische Opvoeding11-1111
Economie55-----
Grieks--4----
Latijn--4-55-
Cultuurwetenschappen---2---
Gedragswetenschappen---3---
STEM* • Projectwerk------1

Lessentabel vierde jaar

ECONOMIE
GRIEKS-LATIJN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
WETENSCHAPPEN
EC 4EC 5
GL


HWLA 4LA 5
WT
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232323232
Godsdienst2222222
Nederlands4444444
Geschiedenis2222222
Aardrijkskunde1111111
Lichamelijke Opvoeding2222222
Informatica11-1111
Frans443443
4
Engels3222322
SPELL *------1
Duits1111111
Wiskunde4544455
Fysica1111122
Biologie1111112
Chemie1111112
Muzikale Opvoeding11-1111
Economie44-----
Grieks--4----
Latijn--4-44-
Cultuurwetenschappen---2---
Gedragswetenschappen---3---

* SPELL= Scientific Pragmatic English Language Learning

Lessentabel vijfde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4
EC-WI


LA-MTLA-WI 6LA-WI 8
HW 3
HW 4

MT-WT


WT-WI 6


WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111222
Biologie-11111--111
Fysica-11122--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-

Lessentabel zesde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4
EC-WI


LA-MTLA-WI 6LA-WI 8
HW 3
HW 4

MT-WT


WT-WI 6


WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111111
Biologie-11111--222
Fysica-11122--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-