Lessentabel eerste jaar

ALGEMEEN VORMEND
ALGEMEEN VORMEND MET STEM
KLASSIEKE STUDIËN
AVAVSKS
TOTAAL AANTAL LESUREN323232
Godsdienst222
Natuurwetenschappen222
Geschiedenis111
Aardrijkskunde222
Lichamelijke Opvoeding222
Techniek2-2
Muzikale Opvoeding111
Plastische Opvoeding222
Nederlands655
Frans664
Wiskunde644
STEM* • Techniek-2-
STEM* • Projectwerk-3-
Klassieke Studiën--5

 

* STEM = Science, technology, engineering, mathematics

De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt is een project dat door de overheid vaak aan STEM verbonden wordt. Jongeren worden aangemoedigd om een studiekeuze te maken die aansluit bij één of meerdere componenten van STEM. In deze context staat STEM voor een brede waaier aan studierichtingen waarin wetenschappen en/of techniek en/ of engineering en/ of wiskunde een belangrijke rol spelen.
Om jongeren enthousiast te maken voor wetenschappen en techniek staat STEM ook voor een specifieke didactiek: een meer actief en geïntegreerd (meer betekenisvol) leren.

STEM in de eerste graad

 De aparte STEM-vormingscomponenten zijn al aanwezig in een aantal vakken van de basisvorming van de eerste graad: aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Binnen die vakken zijn er ook aanknopingspunten voor betekenisvol leren: probleemoplossende vaardigheden binnen wiskunde, ontwerpen en ontdekken binnen de lessen techniek …
Daarnaast kan de leerling in het eerste jaar van de studierichting MW een apart STEM-initiatief kiezen ( = 3 uur projectwerk). Hierin wordt gewerkt vanuit de specifieke didactiek die zich toespitst op experimenteel leren en kan er ook nadruk gelegd worden op de linken tussen de verschillende vormingscomponenten.
Binnen het projectwerk is het belangrijk om onderwerpen uit de leefwereld van de jongeren aan bod te laten komen.

Een greep uit het aanbod van de voorbije jaren:

  • PlanetWatch (focus op wetenschappelijk onderzoek)
  • It’s Alive (focus op de technisch-technologische component)

In het tweede jaar van de studierichting MWS wordt het projectwerk gereduceerd tot 1 uur. Binnen dit uur worden de projecten van het 1e jaar uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe initiatieven.

  • PlanetChange
  • Arduino’s

Binnen de STEM-vormingscomponenten wetenschappelijk werk en techniek wordt er sterk ingezet op het betekenisvol leren.

Lessentabel tweede jaar

GRIEKS-LATIJN
LATIJN
MODERNE WETENSCHAPEN
MODERNE WETENSCHAPPEN MET STEM
GLLAMW
MWS
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232
Godsdienst2222
Engels2222
Wiskunde5555
Natuurwetenschappen1111
Geschiedenis2222
Aardrijkskunde1111
Lichamelijke Opvoeding2222
Techniek2220
Muzikale Opvoeding1111
Nederlands4555
Frans3444
Grieks3---
Latijn45--
Initiatie economie--22
Initiatie wetenschappelijk werk--2-
Initiatie humane wetenschappen--1-
STEM* • Techniek---2
STEM* • Wetenschappelijk werk---2
STEM* • Projectwerk---1

 

* STEM = Science, technology, engineering, mathematics

De afstemming onderwijs-arbeidsmarkt is een project dat door de overheid vaak aan STEM verbonden wordt. Jongeren worden aangemoedigd om een studiekeuze te maken die aansluit bij één of meerdere componenten van STEM. In deze context staat STEM voor een brede waaier aan studierichtingen waarin wetenschappen en/of techniek en/ of engineering en/ of wiskunde een belangrijke rol spelen.
Om jongeren enthousiast te maken voor wetenschappen en techniek staat STEM ook voor een specifieke didactiek: een meer actief en geïntegreerd (meer betekenisvol) leren.

STEM in de eerste graad

 De aparte STEM-vormingscomponenten zijn al aanwezig in een aantal vakken van de basisvorming van de eerste graad: aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Binnen die vakken zijn er ook aanknopingspunten voor betekenisvol leren: probleemoplossende vaardigheden binnen wiskunde, ontwerpen en ontdekken binnen de lessen techniek …
Daarnaast kan de leerling in het eerste jaar van de studierichting MW een apart STEM-initiatief kiezen ( = 3 uur projectwerk). Hierin wordt gewerkt vanuit de specifieke didactiek die zich toespitst op experimenteel leren en kan er ook nadruk gelegd worden op de linken tussen de verschillende vormingscomponenten.
Binnen het projectwerk is het belangrijk om onderwerpen uit de leefwereld van de jongeren aan bod te laten komen.

Een greep uit het aanbod van de voorbije jaren:

  • PlanetWatch (focus op wetenschappelijk onderzoek)
  • It’s Alive (focus op de technisch-technologische component)

In het tweede jaar van de studierichting MWS wordt het projectwerk gereduceerd tot 1 uur. Binnen dit uur worden de projecten van het 1e jaar uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe initiatieven.

  • PlanetChange
  • Arduino’s

Binnen de STEM-vormingscomponenten wetenschappelijk werk en techniek wordt er sterk ingezet op het betekenisvol leren.

Lessentabel derde jaar

ECONOMIE
GRIEKS-LATIJN
HUMANE WETENSCHAPpEN
LATIJN
WETENSCHAPPEN
EC 4

EC 5GLHW
LA 4LA 5


WT
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232323232
Godsdienst2222222
Geschiedenis2222222
Aardrijkskunde1111111
Lichamelijke Opvoeding2222222
Informatica1111111
Nederlands4444444
Frans443443
4
Engels3223323
Wiskunde4544455
Fysica1111122
Biologie1111112
Chemie1111112
Plastische Opvoeding11-1111
Economie55-----
Grieks--4----
Latijn--4-55-
Cultuurwetenschappen---2---
Gedragswetenschappen---3---
STEM* • Projectwerk------1

Lessentabel vierde jaar

ECONOMIE
GRIEKS-LATIJN
HUMANE WETENSCHAPpEN
LATIJN
WETENSCHAPPEN
EC 4

EC 5GLHWLA 4


LA 5WT
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232323232
Godsdienst2222222
Nederlands4444444
Geschiedenis2222222
Aardrijkskunde1111111
Lichamelijke Opvoeding2222222
Informatica11-1111
Frans443443
4
Engels3222322
SPELL *------1
Duits1111111
Wiskunde4544455
Fysica1111122
Biologie1111112
Chemie1111112
Muzikale Opvoeding11-1111
Economie44-----
Grieks--4----
Latijn--4-44-
Cultuurwetenschappen---2---
Gedragswetenschappen---3---

* SPELL= Scientific Pragmatic English Language Learning

Lessentabel vijfde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4EC-WILA-MT
LA-WI 6

LA-WI 8


HW 3


HW 4MT-WT
WT-WI 6

WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111222
Biologie-11111--111
Fysica-11122--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-

Lessentabel zesde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4EC-WILA-MT
LA-WI 6

LA-WI 8


HW 3


HW 4MT-WT
WT-WI 6

WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111111
Biologie-11111--222
Fysica-11122--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-