Sint-Trudo groepeert 13 scholen die gelegen zijn in Assebroek, Sint-Kruis,
Centrum Brugge en Vivenkapelle. 9 basisscholen en 4 secundaire scholen maken deel uit van de groep.

De 9 basisscholen hebben 11 vestigingsplaatsen en vormen samen de
scholengemeenschap Sint-Trudo.

De 4 secundaire scholen maken deel uit van de scholengemeenschap Sint-Maarten.

Visie

De VZW Sint-Trudo stelt 6 doelstellingen voorop:

  • kwaliteitsvol en aantrekkelijk onderwijs verstrekken, met aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben, in een sterke scholengroep en in een christelijk en maatschappelijk betrokken
  • werken aan een intelligente en efficiënte schaalgrootte in functie van het comfort van de werking, altijd met oog voor de menselijke maat.
  • een transparante en evenwaardige werking en omkadering verzekeren voor basis- én secundair onderwijs, met gewoon en buitengewoon onderwijs, algemeen, technisch en beroeps
  • Sint-Trudo uitbouwen vanuit sterktes door het aanbieden van efficiënte centrale diensten of de harmonisatie van organisatieprocessen. Zo kan elke directie zich toeleggen op de pedagogische opdracht van de school.
  • een passende bestuurlijke structuur uitbouwen: een professioneel en ambitieus schoolbestuur met leden uit en van buiten het onderwijs die een hart hebben voor en voeling met de realiteit van de scholen
  • de eigenheid van de scholen respecteren: het schoolbestuur staat niet los van de scholen/ scholengroepen. Scholen hebben een eigen pedagogische invulling, didactisch beleid en schoolcultuur.

Die eigenheid wordt versterkt door verbindende samenwerking binnen Sint-Trudo. Eenheid en diversiteit gaan hand in hand binnen een gedragen project.

Voorzitter

Wilfried Verniest