Schooltijdschrift Tegoaremarkt

Een trotse directeur ontving enkele dagen geleden het eerste exemplaar van het schooltijdschrift Tegoaremarkt dat in het kader van een seminarieproject  door een groep vijfdejaars vorm gegeven werd.

Terug naar home