Heel wat eerstejaars kijken in september onwennig tegen hun nieuwe school en al die nieuwe gezichten aan. Daarom organiseren we al vroeg een ontmoetingsdag die helpt om de drempel te verlagen.

Ontmoetingsdag + meter en peter

In aanloop naar de ontmoetingsdag maken de eerstejaars kennis met hun peter of meter uit het tweede jaar. De tweedejaars ontvangen een mooie doopoorkonde die symbool staat voor het engagement dat ze op zich nemen. Een heel schooljaar lang vormen zij immers een ankerpunt voor onze jongste leerlingen. Op het eerste kennismakingsmoment worden alvast via allerlei spelactiviteiten de eerste banden gesmeed. In de loop van het jaar waken de peters en meters op een informele manier over hun ‘doopkind’. Zo wensen ze elkaar onder meer op een gezellige nieuwjaarsreceptie het allerbeste toe.

Daarna trekken alle eerstejaars met de fiets naar het domein De Koude Keuken in Sint-Andries. Tijdens enkele korte, uitdagende activiteiten leren ze hun jaargenoten beter kennen : zo begint onze spetterende ontmoetingsdag.

In de namiddag volgt een bosspel waarbij de leerlingen uitgedaagd worden om hun krachten te bundelen met als doel ‘de mol’ te ontmaskeren.

De groepsdynamiek verstevigen doe je het best bij het begin van het schooljaar. Daarom trekken we in september met onze tweedejaars op VLOT-dag naar Zeebrugge, een dag waarop de leerlingen Vaardig Leren Omgaan Tezamen.

VLOT-DAG

Vijf lijvige uitdagingen binnen een afgesproken tijd tot een goed einde brengen en zo op een speelse manier sociale vaardigheden trainen, is wat we beogen. De wereld van vandaag heeft immers nood aan mensen die initiatief en leiding kunnen nemen, die goed kunnen luisteren, die op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor een probleem, die bijspringen wanneer ze noden zien en goed in team kunnen samenwerken.

Aanvaarden wij elkaar zoals we zijn? Kunnen wij ons goed inleven? Tijdens de verdiepingsdag gaan de leerlingen van het 3e jaar nadenken over “anders” zijn.

Verdiepingsdag

In de voormiddag maken ze via een doorschuifsysteem kennis met iemand die werkt met mensen zonder papieren, quizzen ze met een organisatie die mensen helpt die in de gevangenis zitten/zaten, en luisteren ze naar een getuigenis i.v.m. druggebruik. Na een maaltijd in het Meersenhuis gaan ze uiteen en begint het praktische werk.

Eén groep gaat op rolstoeltocht, één groep doet een simulatie-oefening om als blinde persoon in een straat of park rond te wandelen, en een laatste groep gaat sporten met mensen met een fysieke beperking. Achteraf maken ze een hippe presentatie van hun ervaringen en tonen ze die aan de medeleerlingen.

Als een boom moet je groeien …

In het levensverhaal van een boom herkennen we het verhaal van iedere mens.
Elke boom staat alleen geworteld, leeft en groeit.
Maar vaak staan meerdere bomen samen.
Mensen komen ook veel samen …
Bomen betekenen veel voor elkaar.
De bladeren van de ene boom worden humus voor de andere bomen.
Samen zorgen ze ervoor dat het bos vochtig genoeg blijft zodat alle bomen kunnen groeien.
Tijdens deze bezinningsdag willen we stilstaan bij onze eigen keuzes en persoonsontwikkeling. Dit doen we aan de hand van een klasgesprek, bibliodrama en meditatie. In de namiddag luisteren we naar enkele mensen die vanuit verschillende gebeurtenissen een andere kijk kregen op het leven.

Engagement, sociaal voelen, verantwoordelijkheid … mogen geen holle woorden zijn.

De meeleefdagen

In de maand oktober gaan de vijfdes 2 volledige schooldagen ‘mee-leven’ in een sociaal project in en rond Brugge, Gent, Oostende, Heist, Oedelem, ….. Leerlingen kiezen uit organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, ouderen, vluchtelingen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in armoede, …

We hopen dat de vijfdejaars hierdoor ervaren hoe andere mensen, zowel sociaal als christelijk geïnspireerd, professionelen én vrijwilligers, zich engageren voor kwetsbare groepen in de maatschappij. Dit project wordt geïntegreerd in de lessen godsdienst in het thema ‘goed handelen’ met voorbereidende opdrachten en een presentatie achteraf.

Om zich bewust te worden van hun rechten en plichten als toekomstige weggebruikers, gaan de zesdejaars naar de politierechtbank.

Zesdejaars naar de rechtbank

Elk jaar brengen de zesdes een bezoek aan de politierechtbank. De politierechter neemt tijdens de zitting de tijd om vragen van de leerlingen te beantwoorden. Als voorbereiding op het theoretisch rijexamen opent dit bezoek de ogen voor de praktijk van de verkeerswetgeving. Het laat bijvoorbeeld zien wat de gevolgen kunnen zijn van het rijden onder invloed. Een leerrijke ervaring.

Happiness is only real when shared.

Pelgrimage

Wandelen maakt open, schept ruimte, verheldert het hoofd, geeft innerlijke rust. Het hoofd kan leeggemaakt worden. Het geeft gemoedsrust en energie. Het is een totaalervaring die je terugbrengt naar het hier en nu. Met onze zesdes bewandelen we een zevental spirituele paden en onze “quida” leidt ons naar het einddoel.