Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022

Beste ouder en toekomstige leerling

Om in te schrijven gelden afspraken, gemaakt in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge, voor alle scholen van deze regio. Voor het huidige schooljaar is er in het LOP een volzetverklaring geregistreerd voor het 4e en het 5e jaar humane wetenschappen.

De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijvingen, m.a.w. de volgorde van ieders inschrijvingsmoment (datum en uur) wordt gerespecteerd.

Wenst u in het lopende schooljaar van school te veranderen, dan wordt er aangeraden eerst in gesprek te gaan met het CLB (Vrij CLB de Havens Brugge) – tijdens de kerstvakantie zijn zij beschikbaar op 5-6-7 januari 2022.

Wenst u informatie over onze school met het oog op een inschrijving, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 050/47.09.47 keuze 2/2 of mailen naar directiesecretariaat@sabraso.be.

 

U vindt alvast belangrijke informatie op deze website:

www.sabraso.beter kennisname van:
Studeren / lessentabellen
 • Aanbod studierichtingen
 • Keuzes exploratiepakketten (voor 1-2)
Over ons / publicaties
 • Infofolders
 • Laptopproject !! (voor 1-2-3)
Over ons / Sint-Andreasinstituut
 • Ons pedagogisch project
 • Ons schoolreglement
 • Privacywetgeving

 

Bij inschrijving hebben we volgende gegevens zeker nodig:

 • het rijksregisternummer van uw zoon of dochter;
 • uw eigen rijksregisternummer;
 • het laatste syntheserapport, de attestering (na 1e tot 6e secundair) en het advies (juni / augustus), indien al ontvangen.

Inschrijvingen en brochure voor het schooljaar 2022 – 2023

Beste ouder en toekomstige leerling

De school organiseert een infomoment (voor leerlingen van het 6e leerjaar) op 8 februari 2022 om 19.30 u., een infonocturne op vrijdag 18 maart en een infodag op zaterdag 19 maart.

Om in te schrijven gelden afspraken, gemaakt in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge, voor alle scholen van deze regio.

Indien de coronasituatie het toelaat, gebeurt een inschrijving op school, op afspraak.

De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijvingen, m.a.w. de volgorde van ieders inschrijvingsmoment (datum en uur) wordt gerespecteerd.

De vrije inschrijvingsperiode voor het 1e t.e.m. het 6e jaar voor het schooljaar 2021-2022 start op woensdag 20 april 2022 om 7.00 u. 

Voor het 1e jaar:

 • Is de inschrijvingscapaciteit vastgelegd op (aantal wordt later bepaald) inschrijvingen.
 • Gelden 2 voorrangsperiodes, voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode startend op 20 april 2022:
 1. Vanaf 7 t.e.m. 18 maart 2022 kunnen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeelsleden  inschrijven. Al onze ouders en personeelsleden worden hiervan via Smartschool op de hoogte gebracht op 21 februari 2021.
 2. Vanaf 21 maart t.e.m. 1 april 2022 bieden we een inschrijvingsmogelijkheid aan indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende of voorgaande schooljaar een schooltoeslag ontvingen, of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

Je kan hier onze nieuwe brochure voor het schooljaar 2022 – 2023 terugvinden.