Lessentabel eerste jaar

ALGEMEEN VORMEND
KLASSIEKE STUDIËN
AV
KS
TOTAAL AANTAL LESUREN3232
GEMEENSCHAPPELIJK: 27 LESTIJDEN
Aardrijkskunde22
Beeld11
Engels11
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Mens en samenleving22
Muziek11
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Techniek22
Wiskunde44
KEUZEGEDEELTE: 5 LESTIJDEN
Differentiatie basisvorming
Differentiatie Frans1-
Differentiatie wiskunde1-
Uitbreiding basisvorming
ICT11
Klassieke talen-4
Exploratie*2-
-Cultuur en Organisatie
-STEM en Design
-Taal en Creatie
-Web en Media

*Je kiest 2 pakketten en elk pakket wordt 2 lesuren per semester verkend.

Een woordje uitleg bij …

ICT

WhatsApp, TikTok en Instagram zijn voorbeelden van dagelijkse communicatie technologieën waar je misschien al goed mee kan werken. Ook in het vak ICT leer je vlot communiceren, presenteren en organiseren. Dit gebeurt zowel via online als offline toepassingen. Daarnaast ontdek je hoe een computer werkt en uit welke onderdelen die is samengesteld.

Klassieke talen

Je maakt kennis met de boeiende wereld van de Grieken en Romeinen. Uitdaging gegarandeerd! Al puzzelend met woorden en zinnen word je door goden en helden meegenomen op avontuur. Je ontdekt de basis van elke taal: de grammatica. Je leert heel wat Franse, Engelse en moeilijke Nederlandse woorden kennen die rechtstreeks uit het Latijn of het Grieks komen!

Differentiatie Frans en wiskunde

Afhankelijk van je noden en het advies van de vakleerkracht zal de inhoud van de differentiatie ofwel remediërend ofwel verdiepend zijn. Remediërend betekent dat extra ondersteuning wordt aangeboden als je het moeilijk hebt met de leerstof. Als je behoefte hebt aan extra uitdaging dan zal de differentiatie een verdiepende functie hebben.

Exploratiepakketten

CULTUUR EN ORGANISATIE

Het project Talent4event stoomt je klaar om een event uit te werken. Je ontdekt je talenten via opdrachten in groep en vormt daarna efficiënte werkgroepen. Dan ben je startklaar om zelfstandig aan de slag te gaan. De uitdaging is een muzikale voorstelling met zelfgemaakte instrumenten .

STEM en DESIGN

STEM, meer dan wiskunde en wetenschap. Vanuit een degelijke wetenschappelijke basis leer je ook ontwerpen. In de loop van het semester werk je verschillende projecten uit. Hierbij kan je bovendien je creativiteit aanspreken. Je zal er de geheimen van constructies en design (zoals bij het bouwen van een brug) doorgronden.

TAAL EN CREATIE

Je maakt kennis met taal als cultuurdrager. Taal wordt creatie. Je ontdekt verschillende soorten taal (reclame, slang, rap …) en schrijft zelf gedichten en verhalen die je samen creatief uitwerkt en voorleest. Creatie wordt taal. Je ontdekt hoe boeken en films, beeldhouwwerken en foto’s elk een eigen verhaal vertellen.

WEB en MEDIA

Je ontdekt de know-how van de digitale wereld. Foto’s verwerk je tot een stop-motionfilm. Je ontwerpt een website met een QR-zoektocht voor tablet of smartphone. Je maakt ook een origineel digitaal stripverhaal en alle leerlingen bundelen die samen tot een groot stripboek.

Lessentabel tweede jaar

GRIEKS-LATIJN
LATIJN
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN-MODERNE TALEN
GL
LA


MTWtWtMT
TOTAAL AANTAL LESUREN32323232
GEMEENSCHAPPELIJK: 25 LESTIJDEN
Aardrijkskunde1111
Beeld1111
Engels2222
Frans3333
Geschiedenis2222
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Muziek1111
Natuurwetenschappen1111
Nederlands4444
Techniek2222
Wiskunde4444
KEUZEGEDEELTE: 7 LESTIJDEN
BASISOPTIES
Grieks3---
Latijn45--
MTWt
-component talen--32
-component wetenschappen--23
DIFFERENTIATIE / EXPLORATIE*-222
Consumeren en Geld beheren
Diversiteit en Samenleven
Programmeren en Automatiseren

Een woordje uitleg bij …

Basisoptie Grieks

Na een korte uitdieping van het Griekse alfabet dompel je je onder in de Griekse taal en cultuur. Je ontdekt de Griekse oorsprong van heel wat Nederlandse woorden. De cultuurlessen nemen je mee naar de wereld van Griekse goden en helden. Misschien herken je wel een Griekse mythe in een film of in een boek. Kennis van het Grieks helpt je op weg bij het lezen van moeilijke teksten in andere talen.

Basisoptie Latijn

Je zet je boeiende ontdekkingstocht verder. In de vele Latijnse verhalen ontdek je de rijke Romeinse taal en cultuur. De ruime woordenschat en het grondige grammaticale aanbod verstevigen je basis voor het aanleren van moderne talen. Je leert je werk goed plannen. Het inzicht in structuren en denkpatronen ondersteunt je wiskundig en wetenschappelijk denken.

Basisoptie moderne talen – wetenschappen en wetenschappen – moderne talen

In de talige component van deze basisoptie leer je vlot en gepast communiceren in allerlei situaties. Dit kan wisselend in het Frans, Engels of Nederlands. Je gaat op zoek naar verbanden tussen talen en variaties in talen.Talen zijn echter niet alleen communicatiemiddelen, maar ook dragers van identiteit. .Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en komt in contact met anderstaligen. Er is ook voldoende ruimte voor het genieten van de beeldende kracht van taal en literatuur op maat van elke leerling.

In de wetenschappelijke component van deze basisoptie starten we vanuit de vragen die veel natuurwetenschappelijke verschijnselen oproepen. ‘Hoe kan dit? Waarom is dat zo?’
Het is belangrijk dat jongeren beseffen dat wetenschap nog niet af is en dat het noodzakelijk blijft om onderzoeksvragen te stellen en kritisch ingesteld te zijn. In het leerplan van deze basisoptie werd bewust gekozen voor onderzoeksprojecten die je uitdagen om zelf hypothesen te formuleren en die te onderzoeken. Op die manier krijg je het onderzoekend leren in de vingers. Het leerplan besteedt hierbij aandacht aan de verschillende disciplines biologie, fysica en chemie.

Differentiatiepakketten: exploratie

  1. Consumeren en Geld beheren

Dompel je onder in activiteiten en beslissingen die elke dag opnieuw je pad kruisen. Je zakgeld bijvoorbeeld, waaraan besteed je het, wat kun je er mee doen? Vind jij de kledij van die ‘influencer’ op Instagram ook cool of helemaal niet jouw ding? En waarom verlaat je de supermarkt altijd met meer producten dan op je boodschappenlijst? Je ontrafelt ook begrippen zoals e-commerce en m-tickets.Bij een belangrijke, actuele gebeurtenis grijpen we de kans om het onderwerp ook eens vanuit een economisch standpunt te bekijken.

  1. Diversiteit en Samenleven

Elke cultuur verbindt mensen. Je onderzoekt welke rol taal, nationaliteit,godsdienst … daarin spelen. Je leert ook hoe die gemeenschappelijke kenmerken gegroeid zijn door de eeuwen heen, maar nog constant veranderen en op die manier nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen creëren. Je ontdekt ook hoe jij als individu groeit en ontwikkelt in steeds complexere relaties en hoe je functioneert in de samenleving. Die samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. De lessen bereiden je voor om de rijkdom van die verscheidenheid te (h)erkennen.

  1. Programmeren en Automatiseren

Alles wat we doen of zien is het resultaat van een opeenvolging van handelingen. Het is ons doel om leerlingen bewust te maken van het belang van het geven van efficiënte opeenvolgende instructies en hen het algoritmisch denken bij te brengen. Hoe kan je bijvoorbeeld met zo weinig mogelijk commando’s een robot tot aan een witte volle lijn laten rijden? Hoe laat je dan vervolgens die robot terug naar startpositie keren? Dit zijn slechts enkele boeiende vragen die hier aan bod komen. In dit differentiatiepakket verwerven leerlingen inzicht in een taal van het programmeren en kijken zo achter de schermen van onze digitale wereld.

Lessentabel derde jaar

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
MODERNE TALEN
NATUURWETENSCHAPPEN
EW

HW


LAMT
NW

TOTAAL AANTAL LESUREN3232323232
Aardrijkskunde11111
Creatie11111
Geschiedenis22222
Godsdienst22222
LO22222
Mens en Samenleving11111
Biologie11112
Chemie11112
Fysica11212
Engels33233
Frans44354
Nederlands44454
Wiskunde54545
Communicatiewetenschappen---1-
Cultuuratelier---2-
Economie4----
Eureka----1
Filosofie-1---
Kunstbeschouwing-1---
Latijn--5--
Sociologie en psychologie-3---

Lessentabel vierde jaar

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
MODERNE TALEN
NATUURWETENSCHAPPEN
EW

HW


LAMT
NW

TOTAAL AANTAL LESUREN3232323232
Aardrijkskunde11111
Creatie11111
Geschiedenis22222
Godsdienst22222
LO22222
Mens en samenleving-----
Biologie11112
Chemie11112
Fysica11212
Engels22232
Frans44344
Nederlands44444
Wiskunde54545
Communicatiewetenschappen---2-
Cultuuratelier-----
Duits2-121
Economie4--2-
Eureka----1
Filosofie-2---
Kunstbeschouwing-2---
Latijn--5--
Sociologie en psychologie-3---
SPELL----1

* SPELL= Scientific Pragmatic English Language Learning

Lessentabel vijfde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4
EC-WI


LA-MTLA-WI 6LA-WI 8
HW 3
HW 4

MT-WT


WT-WI 6


WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111222
Biologie-11111--111
Fysica-11111--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-

Lessentabel zesde jaar

ECONOMIE - MODERNE TALEN 3/4
ECONOMIE - WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN - WISKUNDE 6/8
HUMANE WETENSCHAPPEN 3/4
MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE 6/8
EC-MT 3EC-MT 4
EC-WI


LA-MTLA-WI 6LA-WI 8
HW 3
HW 4

MT-WT


WT-WI 6


WT-WI 8
TOTAAL AANTAL LESUREN3333333333333233333233
Godsdienst22222222222
Nederlands44444444444
Geschiedenis22222222222
Esthetica11111111111
Lichamelijke Opvoeding22222222222
Frans44343344433
Engels33232233322
Wiskunde34646834468
Aardrijkskunde11111111111
Biologie-11111--222
Fysica-11111--333
Chemie-11111--222
Natuurwetenschappen2-----22---
Duits22121-11211
Spaans2----------
Economie445--------
Latijn---444-----
Cultuurwetenschappen------33---
Gedragswetenschappen------33---
Seminarie11111-1111-