Paul Anseeuw

Geeft natuurwetenschappen, initiatie wetenschappelijk werk en lichamelijke opvoeding

Isabel Baert

Geeft Engels en godsdienst

Jennie Bal

Geeft Engels en Nederlands

Hanne Brackx

Geeft godsdienst

Hilde Chevalier

Geeft Frans

Dany Claerbout

Geeft fysica en natuurwetenschappen

Liese Standaert

Geeft Frans

Tine De Ceuninck

Geeft aardrijkskunde, natuurwetenschappen, seminarie ‘antropologie’ en seminarie ‘Europe FFWD?’

Jeroen De Mets

Geeft economie, informatica en seminarie ‘Minionderneming’

Ann Devliegher

Geeft cultuur- en gedragswetenschappen

Katelijne Dhondt

Geeft esthetica, geschiedenis en seminarie ‘actuele politiek’

Thierry Hoorelbeke

Geeft wiskunde;

is graadcoördinator van de tweede graad

Greet Mergaert

Geeft godsdienst

Mieke Mistiaen

Geeft Frans en Spaans

Sjouke Pillen

Geeft geschiedenis, Nederlands, Engels en plastische opvoeding

Tim Plovie

Geeft lichamelijke opvoeding en fysica

Ingmar Ricquier

Geeft muzikale opvoeding en seminarie ‘Muzikaal de wereld rond’

Annelies Wynsberghe

Geeft Engels, Frans en Nederlands

Nadine Scheemaeker

Geeft Frans;

is graadcoördinator van de derde graad
Hendrik Spitaels

Geeft biologie, natuurwetenschappen en chemie

Stefan Vaes

Geeft Duits en Engels

Sergio Van Haverbeke

Geeft aardrijkskunde, Engels en initiatie economie

Justine De Vusser

Geeft Frans

Thomas Vandekerckhove

Geeft cultuur- en gedragswetenschappen, geschiedenis en seminarie ‘Video’

Stijn Peeters

Geeft wiskunde

Sabine Vandenbussche

Geeft lichamelijke opvoeding

Veronique Vanhaverbeke

Geeft wiskunde

Liesbet Vanhoutte

Geeft chemie en fysica

Liselotte Vermeulen

Geeft geschiedenis  en Nederlands

Mie Vandeursen

Geeft geschiedenis

John Vuylsteke

Geeft Nederlands

Sau Men Wong

Geeft wiskunde;

is ondersteuningscoördinator en graadcoördinator van de eerste graad

Dominique Ervinck

Geeft Latijn en Grieks

Kim Zutterman

Geeft plastische opvoeding

Ann-Sophie Fevery

Geeft wiskunde

Thiara Dumoulin

Geeft Nederlands

Lies Sinnesael

Geeft STEM, wiskunde en wetenschappelijk werk

Emma Bossu

Geeft initiatie humane wetenschappen, cultuurwetenschappen en geschiedenis

Vic Cools

Geeft natuurwetenschappen, biologie, chemie, fysica en ICT

Jessica D'haene

Geeft godsdienst

Benjamin Verdru

Geeft geschiedenis en cultuurwetenschappen