Promotie nieuwbouw en laptopproject

In voorbereiding op de verhuizing naar een gloednieuwe, moderne site waar de digitalisering van het onderwijs maximale kansen krijgt, starten we in het Sint-Andreasinsituut volgend schooljaar alvast  met een laptopproject.

Ondertussen heeft minister-president Jan Jambon zijn ambitieuze plan bekendgemaakt om de digitalisering van het onderwijs te versnellen ( = project Digisprong) en dat betekent o.a. voor het secundair onderwijs dat in de loop van de volgende 2 schooljaren er per leerling 510 euro ter beschikking wordt gesteld voor de aankoop van ICT-toestellen. Scholen mogen autonoom beslissen welk type ICT-toestel ze aanschaffen en ook over de volgorde van de leerjaren die ze hanteren bij het ter beschikking stellen van de toestellen
In 2 jaar tijd zal elke leerling kunnen gebruik maken van een eigen computer!

We verwelkomen dit initiatief van harte en hebben ondertussen ons initieel project aangepast.

Voor SABR betekent dit het volgende:

Enkele beslissingen veranderen niet

  • De keuze van het toestel: HP Probook 445 – Ryzen 3 – 8GB – 256 GB- FHD – 14’
  • De leerjaren die zullen starten met het gebruik van de laptops: 1e/ 2e/ 3e

Andere modaliteiten worden wel aangepast

Het eigenaarschap van de toestellen wordt opgenomen door de school en die worden ter beschikking gesteld van de leerlingen. De leerlingen krijgen een gepersonaliseerd toestel. Zij mogen dit ook thuis gebruiken en tijdens alle vakantieperiodes met uitzondering van de zomervakantie. Op dat moment zal de school de jaarlijkse revisie van de toestellen uitvoeren.

Voor het gebruik van de laptops vragen wij een jaarlijkse bijdrage (gebruiksvergoeding) en een waarborg die na 4 jaar (= looptijd garantie) of bij het verlaten van de school wordt terugbetaald als er tijdens de jaarlijkse revisie geen extra kosten opduiken om het toestel opnieuw gebruiksklaar te maken.

Hoe worden problemen aangepakt?

a. Software problemen

Software problemen worden snel en op school zelf aangepakt; alle software wordt vervangen door nieuwe.

b. Technische problemen binnen garantie

Als een laptop niet goed meer functioneert en er is geen externe schade vast te stellen aan het toestel, dan wordt het toestel gratis hersteld door een technicus van de firma Signpost. Een dergelijke herstelling wordt binnen 1 à 2 dagen uitgevoerd.

c. Technische problemen buiten garantie

Wordt er externe schade aan het toestel vastgesteld (een kapot scherm, schade door vocht, een beschadigde scharnier …) dan wordt een forfaitair bedrag van 39 euro voor de herstelling aangerekend. Dit bedrag moet door de ouders betaald worden.

Voor dergelijke herstellingen doet de school beroep op een technicus van Signpost.

De school geeft aan de technicus van Signpost de verantwoordelijkheid om te oordelen of een probleem al dan niet binnen de garantie valt.

d. Diefstal met inbraak of onder bedreiging (uitgezonderd diefstal op school)

De ouder betaalt het forfaitair bedrag van 39 euro en de leerling ontvangt via Signpost een gelijkwaardig toestel als hetzelfde type niet (meer) beschikbaar is.

In dit geval is het erg belangrijk dat u als ouder een proces-verbaal laat opstellen door de politie zodat het misdrijf bewezen is.

 e. Verlies of diefstal zonder braak of diefstal op school

De ouder neemt het initiatief om op eigen kosten een nieuw toestel aan te schaffen.

Waarborg en gebruiksvergoeding

Binnen de scholengroep Karel de Goede vzw wordt er gestreefd naar uniformiteit wat de modaliteiten betreft voor het ter beschikking stellen van de toestellen. Dit geldt ook voor de waarborg en de gebruiksvergoeding.

Jammer genoeg zijn de onderhandelingen op dit moment nog lopende en kan ik enkel een richtprijs meegeven:

waarborg: 125 euro

gebruiksvergoeding: 60 euro/ jaar

Het spreekt voor zich dat wij de juiste bedragen zullen meedelen van zodra die vastgelegd werden.

Terug naar home